Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

SZKOLENIE OPATÓW 17.02.2017

 W dniu 17.02.2017r. w miejscowości Opatów odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe pod hasłem: „Nawożenie – tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe”, zorganizowane przez Zakład Obrotu Towarami. Sp. z o.o.

Celem spotkania miedzy innymi było przedstawienie oferty nawozowej Grupy Azoty pod kątem nawożenia zbóż ozimych, rzepaku i kukurydzy. Poruszano problematykę technologii i zasadności stosowania nawozów płynnych RSM i RSMS. Prelekcje dotyczyły również dopłat do materiału siewnego w 2017 roku, nawożenia dolistnego, zastosowania herbicydów oraz zmian i nowości związanych z normą emisji spalin EURO4 w ciągnikach jednego z producentów . Każdy z zaproszonych gości otrzymał materiały promocyjno-informacyjne przybliżające prezentowaną problematykę.

Po każdej prelekcji odbywał się panel dyskusyjny podczas którego zaproszeni producenci rolni mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami oraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Najczęściej padające pytania dotyczyły min. stosowania RSM (od zastosowania odpowiednich końcówek, terminach i warunkach atmosferycznych stosowania, sposobach przechowywania, możliwości mieszania z wodą, możliwości mieszania z siarką etc.), zastosowania RSM w uprawach sadowniczych, dostępności zbiorników do przechowywania nawozów płynnych , Pulgranu (postać pastylek wpływająca na wysiew i na rozpuszczalność, dostępność), oferty nawozowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. (różnice – podobieństwa do nawozów produkowanych przez firmy konkurencyjne), relacji cen nawozów do cen płodów rolnych, itd.

Wnioski jakie się nasuwają po takich spotkaniach są oczywiste ale warte zaakcentowania :

Jest to jedna z lepszych form bezpośredniego kontaktu z producentami rolnymi – wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wątpliwości.

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap