Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ODCZYN GLEBY W NASZYCH SADACH

Anna Łukasiewicz

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się mineralnemu odżywianiu roślin sadowniczych, a zwłaszcza roli, jaką w pobieraniu składników pokarmowych odgrywa gleba.

Dokładna znajomość właściwości gleby, a przede wszystkim kwasowości oraz aktualnej zasobności w składniki pokarmowe jest niezbędna do optymalnego nawożenia drzew. Niestety, pobieranie składników mineralnych przez korzenie roślin sadowniczych nie jest prostym odzwierciedleniem ich zawartości w glebie. Oznacza to, że zasobność gleb w poszczególne składniki ma ogromne znaczenie dla ich dostępności dla roślin. Jednak istnieje szereg czynników, które mogą ją ograniczać. Jednym z ważniejszych jest odczyn gleby, wyrażony wartością pH.

Czytaj więcej...

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Przemysław Szota

Prognozowanie plonu i nawożenia roślin uprawnych czy określanie ich stanu zdrowotnego jest możliwe przy użyciu aparatury naziemnej, lotniczej i satelitarnej. Mowa o metodach teledetekcyjnych wykorzystujących odbicie światła od roślin.

Metody teledetekcyjne wykorzystują najczęściej odbicie światła od roślin w zakresie czerwieni i podczerwieni, rzadziej inne zakresy. Dzięki pochłanianiu, przepuszczaniu i odbiciu promieni słonecznych przez liście możliwe jest prognozowanie i monitorowanie plonu. Takie niedestrukcyjne metody badania mogą być prowadzone zdalnie przy użyciu aparatury naziemnej, lotniczej i satelitarnej. Wyniki uzyskane podczas pomiarów pomagają w określaniu nawożenia, stanu zdrowotnego roślin oraz zachwaszczenia plantacji. Można wtedy szybko zareagować i przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom.
Wskaźnik powierzchni liściowej (LAI) pozwala określić plon nasion w przybliżeniu z pewnym wyprzedzeniem. Optymalna wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 3 do 5 i mówi nam o stosunku powierzchni liści do powierzchni gleby. W tym przedziale LAI rośliny rozwijają się najlepiej, gdyż praktycznie wszystkie liście biorą udział w procesie fotosyntezy. Wartość tego wskaźnika wzrasta w czasie trwania wegetacji i w późniejszym czasie pomiar może być utrudniony. Dlatego też, aby dokonywać poprawnych pomiarów, rośliny powinny być wysiewane w odpowiedniej obsadzie.
Znormalizowany różnicowy indeks wegetacji (NDVI) mówi nam o tym, czy roślina nie cierpi na niedobór składników pokarmowych. Wartości, które otrzymujemy dzięki pomiarom, mieszczą się w granicach od -1 do 1. Otrzymane wartości w zakresie od 0,4 do 0,8 uznajemy za optymalne. Średnia wartość z tego przedziału oznacza, że roślina wzrasta w warunkach bezstresowych, a fotosynteza przebiega bez zakłóceń.

Czytaj więcej...

UPRAWA ARONII CZARNOOWOCOWEJ

Wiesława Kaczorek

 

Uprawa aronii pozwala rolnikowi uzyskać dobry wynik ekonomiczny dzięki corocznemu i wysokiemu plonowaniu.

Owoce aronii można wykorzystać w stanie świeżym, jak również w postaci przetworów: soki, konfitury, nalewki. Ze względu na zawartość barwników antocyjanowych, przetwory z aronii mają intensywną, czystą barwę. Cenny skład witamin pozwala zaliczyć aronię do roślin leczniczych.
Aronia pochodzi ze wschodnich rejonów Ameryki Północnej, gdzie występuje w stanie dzikim. Jest to krzew dorastający do wysokości 2-2,5 m. Okres kwitnienia rozpoczyna się w drugiej połowie maja. Szybkie zawiązywanie owoców eliminuje wpływ późnych przymrozków, a zawiązane owoce stanowią 80-90%, czas ich formowania w różnych latach wynosi 80-90 dni. Owoce są okrągłe lub lekko wydłużone, koloru czarnego, pokryte lekkim nalotem woskowym, ich średnica wynosi 8-12 mm, natomiast waga 1-1,5 g. Do zakładania plantacji towarowych poleca się sadzonki z rozmnażania wegetatywnego, które owocują w trzecim lub drugim roku życia. Okres produkcyjności plantacji wynosi około 20 lat, roczna wydajność owoców z 1 ha – 10-17 ton, a średni plon to 12 ton/ha.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp. Nazwa działania / poddziałania / typy operacji Planowany termin naboru wniosków*

 pobierz harmonogram

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) marzec 2017 r.

2. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” kwiecień 2017 r.

3. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) czerwiec 2017 r.

Czytaj więcej...

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap