Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

LEPIEJ ODCHWASZCZAĆ JESIENIĄ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Krystyna Klimont

Lepiej odchwaszczać jesienią

Odchwaszczanie zbóż ozimych w jesiennym terminie daje lepszy efekt niż wiosną, bowiem chwasty są bardziej wrażliwe na herbicydy w niższej fazie rozwojowej.

Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i działa jeszcze wiosną. Jesienny termin odchwaszczania ozimin jest lepszy również dlatego, że wczesne zniszczenie chwastów stwarza roślinie uprawnej lepsze warunki i wzrostu, i rozwoju. Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, gdyż w oziminach chwasty wschodzą zarówno jesienią, jak i wiosną. Większość chwastów ozimych wschodzi w temperaturze niskiej, nieprzekraczającej 2-4oC. Za terminem jesiennym przemawia również to, że chwasty, które wzeszły jesienią i przezimowały, są wiosną znacznie bardziej odporne na herbicydy niż chwasty znajdujące się w takich samych fazach rozwojowych, których wschody nastąpiły wiosną.

Czytaj więcej...

CHOROBY BAKTERYJNE KAPUSTY GŁOWIASTEJ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Anna Kieler

Produkcja kapusty głowiastej jest bardzo popularna w Polsce od wielu lat. Chociaż jej areał zmniejsza się na rzecz kapusty pekińskiej, to niestety problemów z ochroną przed chorobami nie jest mniej.

Choroby bakteryjne stanowią w ostatnich latach poważne zagrożenie w uprawach kapusty głowiastej. Do najgroźniejszych należą czarna zgnilizna kapustnych, sprawcą której są bakterie z rodzaju Xanthomonas oraz bakteryjne gnicie główek kapusty wywołane przez bakterie z rodzajów Pseudomonas i Erwinia.

Czarna zgnilizna kapustnych (Xanthomonas campestris pv. Campestris)

Czytaj więcej...

PRZYJAZNY SYSTEM GOSPODAROWANIA

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Anna Szustak

Rolnictwo ekologiczne ma bogatą tradycję. Już w okresie międzywojennym starano się opracować zasady produkcji rolnej w harmonii z cyklami przyrody. Zasady te rozwijały się na przestrzeni lat, by w 80. ubiegłego wieku ujednolicić pewne normy.

W tym czasie powstaje Ekoland, organizacja zrzeszająca producentów prowadzących działalność rolniczą w oparciu o metody ekologiczne.

Czytaj więcej...

CZYNNIKI PROCESÓW GNILNYCH OWOCÓW WIŚNI I CZEREŚNI

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Powierzchnia upraw sadowniczych w naszym regionie ciągle rośnie. Wskazują na to chociażby analizy podłoża pod te uprawy, wykonywane w naszym laboratorium chemiczno-rolniczym przy ŚODR O/Sandomierz. Wśród wielu gatunków tego rodzaju upraw pokaźne miejsce zajmuje uprawa wiśni, pomimo że z roku na rok narastają problemy ze sprzedażą owoców po opłacalnej cenie.

Innym czynnikiem ograniczającym produkcję wiśni i czereśni, oprócz problemów z ich sprzedażą, jest szereg czynników biotycznych wywołujących procesy gnilne owoców. Wśród nich pokaźne miejsce zajmują brunatna zgnilizna, gorzka zgnilizna i rak bakteryjny.

Czytaj więcej...

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap